تهران

فروشگاه کتاب خوارزمی: خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران

فروشگاه کتاب مولا: خیاابان انقلاب، چهاراه ابوریحان

شیراز

کتابسرای قائم (عج): میدان دانشجو، جنب خوابگاه دانشگاه شیراز

قم

فروشگاه دائمی کتاب: پردیسان، روبروی مسجد امام صادق (ع)

بوستان کتاب: نبش چهارراه شهدا

کلبه شروق: ابتدای خیابان صفائیه