چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰: مراسم رونمایی از کتاب کیش گنوسی با حضور استاد کوچکی میبدی مترجم کتاب و دکتر شکری فومشی ویراستار علمی کتاب

یک شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴: شرکت انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در پنجمین نمایشگاه کتابهای حوزوی و معارف اسلامی در مشهد

سه شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۲: انتشار کتاب کیش گنوسی اثر هانس یوناس، ترجمه ماشاء الله کوچکی میبدی ، حمید هاشمی و با ویرایش علمی دکتر محمد شکری فومشی توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲، انتشار کتاب الرسائل الکلامیه، با تحقیق و تعلیق هادی مکارم تربتی و محمدجعفر اسلامی توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

پنج شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۷، بازدید جناب آقای انصاری رییس اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.