چاپ دهم کتاب راز اعداد اثر خانم دکتر توفیقی به زودی وارد بازار کتاب می شود.

هنگامی که به بسیاری از رفتارهای دینی و فرهنگی خود نگاه می کنیم متوجه نقش پررنگ اعداد در آنها می شویم ، نقشی که در قرن حاضر و در دنیای پیشرفته نیز رنگ نباخه اس . بسیاری از ما ۷ را عددی بسیار مقدس می دانیم و از نحوست ۱۳ هراسانیم . اما شاید دوست داشته باشیم بدانیم که آیا این اعداد در فرهنگ های دور و نزدیک نیز همین ویژگی ها را دارند . کتاب راز اعداد اثر مستشرق شهیر آلمانی ، آنه ماری شیمل به آشنایی ما با نقش برجسته ی اعداد در فرهنگ ها و ادیان کمک می کند . خواننده این اثر اطلاعات ارزشمندی را درباره ی تلقی ملت های گوناگون به دست می آورد.

فهرست مطالب کتاب:

اعداد و نظام های عددی
میراث فیثاغورسیان
غنوض و قبالا
عرفان اسلامی
نماد گرایی عددی قرون وسطایی و باروک
خرافات
بازی های عددی و مربع های وفقی

عدد ذات ازلی
قطبیت و تقسیم
ترکیب فراگیر
عدد نظم مادی
عدد زندگی و عشق
عدد تام جهان آفرینش
ستون های حکمت
عدد سعد
مضاعف عدد مقدس ۳
کمال و تمامیت
عدد صامت
دایره ی بسته
سعد یا نحس
عدد یاوران
عدد قمری کوچک
نماد کمال
عدد فتح
دو برابر ۹
عدد چرخه ی متونیک
حد شمارش در قدیم
کمال
حروف الفبای عبری
بیست و چهار تا سی و نه
آمادگی و کمال
چهل و دو تا شصت و شش
هفتاد و هفتاد و دو
هشتاد و چهار تا ده هزار

لازم به ذکر است در چاپ جدید، طرح جلد کتاب از طرح جلد اصلی کتاب الهام گرفته شده است.

راز اعداد (چاپ دهم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفتن به نوارابزار