کیش گنوسی

کیش گنوسی

کتاب کیش گنوسی اثر هانس یوناس، ترجمه ماشاء الله کوچکی میبدی ، حمید هاشمی و با ویرایش علمی دکتر محمد شکری فومشی از سوی انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب وارد بازار کتاب شد. موضوع اصلی این کتاب، اندیشه باطنی به

الرسائل الکلامیه

الرسائل الکلامیه

ناشر: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب تحقیق و تعلیق: هادی مکارم تربتی، محمدجعفر اسلامی نوبت چاپ: اول تاریخ چاپ: تابستان ۱۳۹۸ قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال    عالم برجسته مرحوم شیخ محمدهادی طهرانی نجفی، از علمای اواخر قرن ۱۳ هجری و اوایل

فقه عبادی؛ پژوهشی در اقوال راجع مذهب امام شافعی

فقه عبادی؛                پژوهشی در اقوال راجع مذهب امام شافعی

ناشر: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبنویسنده: محمد جمالی، مصطفی ذوالفقار طلبصفحه: ۳۲۸نوبت چاپ: اولتاریخ چاپ: بهار ۹۸قیمت: ۵۵۰۰۰۰ باوجود تلاش‌های ارزنده در زمینه تألیف و ترجمه متون فقهی، جامعه شافعیان ایران همچنان نیاز به تألیف کتاب‌های فقهی معتمد، روشمند محور

عام گرایی توحیدی و حق انسان

عام گرایی توحیدی و حق انسان

ناشر: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبنویسنده: عماد افروغصفحه: ۳۴۰نوبت چاپ: اولتاریخ چاپ: بهار ۹۸قیمت: ۵۰۰۰۰۰ چگونه می‌توان اباحه گرایانه و با نفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خدا بنیاد انسانی از مسئولیت و شدن انسان سخن به میان آورد؟ با غایت زدایی

آشنایی با کتاب الیاقوت

آشنایی با کتاب الیاقوت

ناشر: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب نویسنده: مرتضی کریمی؛ حیدر بیانیصفحه: ۱۴۰نوبت چاپ: اولتاریخ چاپ: زمستان ۱۳۹۷قیمت: ۱۷۰۰۰۰۰ الیاقوت نوشتۀ یکی از عالمان برجستۀ نوبختی در حوزۀ علم کلام است. آنچه موجب برجستگیِ این کتاب می‌شود غنای محتوایی به‌طور عام

ملامهدی نراقی (اندیشه‌های کلامی)

ملامهدی نراقی (اندیشه‌های کلامی)

ناشر: نشر ادیاننویسنده: مرتضی ضمیریصفحه: ۳۰۰نوبت چاپ: اولتاریخ چاپ: ۱۳۹۷قیمت: ۴۲۰۰۰۰ در این اثر آرا و اندیشه‌های کلامی ملا مهدی نراقی(م ۱۲۰۹ق) در ابواب مختلف دانش کلام شامل مبدأشناسی، معادشناسی، رهبر و راهنماشناسی گردآوری شده است. باید توجه داشت که

ریشه‌های تشیع شمال هند

ریشه‌های تشیع شمال هند

ناشر: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبنویسنده: خوآن‌ریکاردو کُلمترجم: مهرداد رمضان نیاصفحه: ۵۹۶نوبت چاپ: اولتاریخ چاپ: ۱۳۹۷قیمت: ۵۰۰۰۰۰ کتاب خوآن کُل، از یک‌سو مباحث مهمی از تاریخ تشیع و نحوه عملکرد «حکومت شیعه» در هند، به‌مانند صفویان است و از سوی

جنسیت و توسعه

جنسیت و توسعه

ناشر: انتشارات دانشگاهنویسنده: منصوره زارعان، خدیجه برزگرنوبت چاپ: اولتاریخ چاپ: ۱۳۹۷قیمت: ۲۵۰۰۰۰ مراد از «توسعه» تنها رشد اقتصادی نیست؛ بلکه توسعه مجموعه‌ای از تغییرات ساختاری در سمت‌گیری‌های نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. دستیابی به چنین توسعه‌ای بدون مشارکت زنان،